uroda

Dzięki bogatej propozycji oświatowej szkół policealnych dla osób dorosłych każdy ma sposobność zdobyć wymarzony zawód

Można bez cienia przesady powiedzieć, że edukacja w egzystencji człowieka, szczególnie tego niedojrzałego, spełnia bardzo istotną rolę. Wielu rodzicieli sądzi, że nawet bez świadectwa maturalnego córki będą mieć przez długi czas duże trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Doradcy zawodowi w urzędach pracy wątpią w tego rodzaju stwierdzenia, ponieważ według nich są mocno przesadzone. Jednak pozostawmy do samodzielnej weryfikacji znaczenie tej obiegowej opinii. Nie każdy były uczeń szkoły średniej dostanie się na studia – wystarczy, że nie zda matury.
read more