dług

Innowacyjny produkt pieniężny – czy jesteś na to gotowy?

Każdy wie o tym, że kiedy zaciągamy dług, musimy go oddać. A gdy zaciągamy kredyt w banku, musimy zwrócić więcej, niż pożyczyliśmy, gdyż z wyjątkiem kapitału spłacamy także odsetki. Warto brać kredyty, jednak należy to robić mądrze, w przypadkach, które to uzasadniają, a również nie można przesadzić w kwocie, na którą się zadłużamy. Ceną zadłużenia są odsetki i prowizje, zobowiązanie więc kosztuje tyle, ile nadpłacimy ponad kapitał, który pożyczymy.
read more