Prawa pracownicze a działania pracodawców. Jak skonsolidować te dwie grupy, co jesteśmy w stanie zyskać z porozumienia jednych, jak i drugich?

Pomiędzy zatrudniającymi a zatrudnionymi od lat iskrzył konflikt interesów, każda ze stron chciałaby przepchnąć swoje postulaty. Pracodawcy będący także w roli zatrudniających są ukierunkowani na zysk, a też zmniejszenie kosztów pracy. Pracownicy z kolei skarżą się na nieprzyjazne warunki pracy i płacy.
read more

Pomiędzy zatrudniającymi a podwładnymi od wieków pojawiał się konflikt interesów, każda ze stron chce przeforsować swoje racje. Zleceniodawcy będący również w roli zatrudniających są ukierunkowani na zysk, a zatem obniżenie kosztów pracy. Zatrudnieni natomiast uskarżają się na nieprzyjazne warunki pracy i zarobki.

pracownicy

Autor: Mark Warner
Źródło: http://www.flickr.com
W XIX w. utworzyły się grupy zatrudnionych, zwane związkami zawodowymi. Pracownicy skupiają się według sektorów i gałęzi na przykład górnicy, kolejarze czy nauczyciele. A więc związki zawodowe są nieformalnym organizowaniem się, który zmierza do obrony własnych interesów, z reguły są nimi poprawa warunków pracy, wzrost płac razem ze wzrostem wydajności pracy. Upragnione postulaty mogą spróbować wprowadzić za pomocą siły lub konsensusu. Związki te istnieją w wielu krajach rozwiniętych i innych, ale posiadają różnorodne struktury organizacyjne, zasięg i formę działania. Każdy kto włączy się do związków nie może z tego tytułu ponieść żadnych ujemnych konsekwencji.

W naszym kraju związek zawodowy powołuje mniej więcej 10 dozwolonych osób, tworzą statut, wybierają komitet założycielski, a potem składają wniosek o zarejestrowanie do Krajowego Rejestru Sądowego. Najczęściej związki zawodowe zaczynają innowacyjne prawo pracy i pragną praw socjalnych zawartych w umowach zbiorowych, dzięki nim prostsze jest wynegocjowanie z pracodawcą o warunki pracy i zapłatę. Należy także wziąć pod uwagę gospodarkę narodową, która w pewnych sytuacjach może być stratna.

w czasie szkolenia

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com
zawodowe zrzeszenia mogą nadmiernie wymuszać wzrostpłac,lub też wstrzymywać inwestycje powiązane z postępem technicznym, które powodowałyby zwolnienia z pracy. Mogą być także wykorzystywane w celach politycznych, ogniskują się zazwyczaj wyłącznie na potrzebach swoich członków, czy też z zapałem organizują protesty. Najefektywniejsza jest strategia konsensusu, bo jest otwarta na różne rozwiązania nieco bardziej opłacalne dla wszystkich stron. Często zatrudniony, jak i zatrudniający nie ma pojęcia, co mu wolno a czego nie, wobec czego wynikają z takiej sytuacji niedogodności. Ważna jest więc nauka i takie coś jak szkolenie http://www.soyer.edu.pl/szkolenia/prawo-pracy-kadry-i-place prawo pracy, szkolenia dla nauczycieli (szkolenia SOYER).