Mistrz zmianowy – opis zawodu

Mistrz, to określenie przyznawane osobie, która osiągnęła najwyższy poziom wiedzy lub zręczności w konkretnej dyscyplinie.
Tytułem owym określa się także wykwalifikowanego zatrudnionego, który sprawuje nadzór nad wytwórczością w danym dziale.

Spawacz

Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com
Ażeby otrzymać stopień mistrza, powinno się posiadać: tytuł czeladnika, co najmniej sześcioletnie letnie zawodowe doświadczenie oraz wykształcenie przynajmniej zawodowe. Po skończeniu szkolenia pedagogicznego dla mistrzów, może kształcić uczniów jak też przygotowywać ich do wykonywania zawodu. Jednostka będąca mistrzem powinna charakteryzować się głównie: doskonałą organizacją pracy, nieustępliwością w dążeniu do celu i umiejętnością wykonywania pracy w grupie. Osoby z tytułem mistrza mogą pracować w różnego typu warsztatach albo zakładach produkcyjnych. Nierzadko zdarza się, iż mistrz będzie miał do czynienia z przeróżnego rodzaju chemikaliami, stąd miejsce pracy musi być dobrze wentylowane.
Kubek termiczny Bodum

Autor: homard.net
Źródło: http://www.flickr.com
Mistrz produkcji jest osobą odpowiedzialną za wykonanie tak zwanego produkcyjnego planu na swej zmianie. Pracownik ten odpowiada za prawidłową jakość wyrobu, wydajność, punktualność wykonywania prac. Osoba na takim stanowisku zajmuje się również Zarządzaniem zasobami ludzkimi jak też kooperuje z pozostałymi działami celem zabezpieczenia realizacji wytwórczych planów. By zostać mistrzem produkcji trzeba mieć przynajmniej kilkuletnie doświadczenie na pokrewnym stanowisku w firmie wytwórczej.

Pretendent na to stanowisko powinien posiadać także umiejętność obsługi komputera oraz powinien znać obcy język co najmniej na poziomie komunikatywnym.

Ten odnośnik do serwisu zamów litery 3d w Krakowie kieruje do niezwykle atrakcyjnej witryny, która zawiera równie intrygujące dane na omawiany temat.

Od pretendenta na stanowisko wspomnianego mistrza produkcji oczekuje się również znajomość nowoczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie produkcją.

Kategoria: Bez kategorii
Tagi: , , , ,