Inwestycje na giełdzie – jak to wygląda?

Kontrakty forward stały się niezwykle znaczącym instrumentem w strukturze dzisiejszego rynku inwestycyjnego. Kontrakty forward dotyczą zakupu, bądź sprzedania aktywów po ustalonej cenie w przyszłości. Nie muszą one spełniać przesłanek wyznaczanych przez giełdy.

Obie strony uzgadniają rozrachunki transakcji w dniu dostawy.

Jeśli interesuje Cię ten temat, poznaj ponadto inne nasze serwisy (http://www.merservice.pl/aktualnosci/czym-jest-akcja-promocyjna/), ponieważ prezentują one zbliżony temat, więc na pewno Cię zafascynują.

W wypadku kontraktu forward, większość ugód jest spełniana w formie dostawy towaru, bądź rozrachunku gotówkowego. Transakcja terminowa przewiduje, że towar, albo walor jaki jest jej tematem, wolno będzie nabyć, czy też zbyć po cenie korzystniejszej niż określono w kontrakcie. Zbywca spodziewa się, że do czasu realizacji transakcji kurs dobra zmaleje niżej wyznaczonego, a więc zarobi wyprzedając dobro po cenie większej od rynkowej. Z kolei kupujący spodziewa się podwyższenia ceny, dzięki czemu będzie mógł odsprzedać kontrakt z korzyścią. Życzysz sobie szczegółów?

pieniądze w walucie euro

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com

Kontrakty forward nie są tematem obrotu giełdowego, są oferowane przez instytucje finansowe ich klientom, bądź różnym instytucjom finansowym. Dowolność w ustalaniu zastrzeżeń kontraktu, czyli brak standaryzacji ogranicza obrót nimi przeważnie z powodu braku płynności, ale też nie muszą dopełniać wymogów ustalonych przez giełdy, natomiast data dostawy może być opcjonalnym dniem, wygodnym dla obu stron transakcji. Wypowiedzenie umowy zawartej w ramach kontraktu forward odbywa się także w drodze negocjacji między uczestnikami transakcji.

Oprócz towarowych kontraktów foraward istnieją także pieniężne kontrakty forward na dostarczenie w określonym dniu danej ilości pieniędzy. Kontrakty forward grają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Charakteryzuje się je mianem kontraktów terminowych.

Forex informacje comparic.pl wyznaczają wizualizację sytuacji rynkowej danej dewizy. Właściwie na każdej platformie brokerskiej jest możliwość wyszukać serwis poświęcony wykresom cenowym, dzięki czemu jest możliwość online monitorować aktualną kondycję rynkową i odpowiednio odpowiadać rozpoczynając, lub zamykając pozycję na parach walut. Jest możliwość przekształcać parametry wykresów poprzez zmianę podziałki czasu, przemianę obszaru, lub dobór typu wykresu. Jest opcja zapisania wykresu i stworzenia swojego własnego.

Kategoria: Bez kategorii
Tagi: , , , , ,