Kursy stają się tak samo potrzebne członkom załogi, jak i regularna pensja

Porzekadło uzmysławia nam, że na naukę nigdy nie bywa za późno, a inne nakazuje, że należy zdobywać wiedzę przez cale życie. Prowadzenie własnej firmy bywa bardzo odpowiedzialną pracą. Część tej odpowiedzialności biznesmen może oczywiście przerzucić na podwładnych, ale prawnie w ostateczności odpowiada tylko on. O tym, że trzeba być na bieżąco z przepisami wie każdy, kto prowadzi jakąkolwiek działalność handlową. Jeśli więc szef nie ma zbyt dużo wolnego czasu na szkolenie się, to musi zainwestować w rozwój swoich pracowników.

bezpieczeństwo informatyczne

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Kursy jednodniowe są jednym z najlepszych form podniesienia kwalifikacji wszystkich zatrudnionych w firmie. Można też przeszkolić podwładnych w niezwykle wąskich tematach, a zakres możliwej do zdobycia wiedzy pozostaje naprawdę imponujący. Wystarczy tutaj wspomnieć o szkoleniach z typowo menedżerskiej tematyki (np. zarządzanie zespołem) albo o zagadnieniach, którymi będą zaciekawieni asystenci działów kadr i płac (np. podatek CIT).

Tę pierwszą grupę powszechnie określa się treningiem z zakresu umiejętności miękkich, a tę kolejną grupę opatruje się nazwą: kursy z zakresu umiejętności twardych. Jeżeli ponownie podzielilibyśmy oferowane na rynku szkolenia, to kierując się pozostałymi kryteriami stworzylibyśmy taką grupę, która dotyczyłaby tematów połączonych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Z jednej strony, jako posiadacze firmy, mamy obowiązek przestrzegać przepisów prawnych, np. z zakresu ochrony informacji personalnych. W takim samym stopniu ważne

bezpieczeństwo informatyczne

Autor: Sylvain Kalache
Źródło: http://www.flickr.com

pozostają poufne dane, których wyciek byłby dla spółki komandytowej prawdziwą katastrofą. Ze względu na rangę rzeczonej tematyki, w takim szkoleniu powinien brać udział sam szef.

Audyt bezpieczeństwa informatycznego to temat jednego z wręcz obligatoryjnych dla każdego przedsiębiorcy szkoleń – . Wiedza pozyskana na takich zajęciach pomoże lepiej zarządzać informacjami zdeponowanymi w przedsiębiorstwie, a także lepiej je chronić. Audyt bezpieczeństwa informatycznego dotyczy przeprowadzania swego rodzaju skontrolowania, tak z ramienia zarządcy, jak i instytucji powołanych do takich celów.

Po przeczytaniu tego materiału, polecam import towarów odmienne wiadomości na omawiany wątek, które będą równie absorbujące.

A waga tematyki bezpieczeństwa informacji w obecnych czasach bywa ogromna. Informatyzacja niesie przecież ze sobą mnóstwo niebezpieczeństw, a wśród nich możemy znaleźć: hakerów, wirusy czy utrata dokumentów elektronicznych spowodowana przez niefrasobliwość podwładnego.