Prawa pracownicze a działania pracodawców. Jak skonsolidować te dwie grupy, co jesteśmy w stanie zyskać z porozumienia jednych, jak i drugich?

Pomiędzy zatrudniającymi a podwładnymi od wieków pojawiał się konflikt interesów, każda ze stron chce przeforsować swoje racje. Zleceniodawcy będący również w roli zatrudniających są ukierunkowani na zysk, a zatem obniżenie kosztów pracy. Zatrudnieni natomiast uskarżają się na nieprzyjazne warunki pracy i zarobki.

pracownicy

Autor: Mark Warner
Źródło: http://www.flickr.com
W XIX w. utworzyły się grupy zatrudnionych, zwane związkami zawodowymi. Pracownicy skupiają się według sektorów i gałęzi na przykład górnicy, kolejarze czy nauczyciele. A więc związki zawodowe są nieformalnym organizowaniem się, który zmierza do obrony własnych interesów, z reguły są nimi poprawa warunków pracy, wzrost płac razem ze wzrostem wydajności pracy. Upragnione postulaty mogą spróbować wprowadzić za pomocą siły lub konsensusu. Związki te istnieją w wielu krajach rozwiniętych i innych, ale posiadają różnorodne struktury organizacyjne, zasięg i formę działania. Każdy kto włączy się do związków nie może z tego tytułu ponieść żadnych ujemnych konsekwencji.

W naszym kraju związek zawodowy powołuje mniej więcej 10 dozwolonych osób, tworzą statut, wybierają komitet założycielski, a potem składają wniosek o zarejestrowanie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Niezbędny jest Ci kompleksowy tekst (http://www.filmar-group.pl/pl,produkty/koperty-z-pianka-filmar-foam-mailers.html) na ten temat? Starczy, że naciśniesz na ten link i na następnej stronie wyszukasz wszelkie potrzebne wiadomości.

Najczęściej związki zawodowe zaczynają innowacyjne prawo pracy i pragną praw socjalnych zawartych w umowach zbiorowych, dzięki nim prostsze jest wynegocjowanie z pracodawcą o warunki pracy i zapłatę. Należy także wziąć pod uwagę gospodarkę narodową, która w pewnych sytuacjach może być stratna.

w czasie szkolenia

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com
zawodowe zrzeszenia mogą nadmiernie wymuszać wzrostpłac,lub też wstrzymywać inwestycje powiązane z postępem technicznym, które powodowałyby zwolnienia z pracy. Mogą być także wykorzystywane w celach politycznych, ogniskują się zazwyczaj wyłącznie na potrzebach swoich członków, czy też z zapałem organizują protesty.

Pasjonuje Cię opisywana tematyka? Jeśli tak, to dodatkowo zobacz link na witrynie (https://stern-przysiegly-holenderski.pl/rodzaje-umow-o-prace-w-holandii/), która też publikuje tego typu teksty. To bez dwóch zdań da Ci do myślenia!

Najefektywniejsza jest strategia konsensusu, bo jest otwarta na różne rozwiązania nieco bardziej opłacalne dla wszystkich stron. Często zatrudniony, jak i zatrudniający nie ma pojęcia, co mu wolno a czego nie, wobec czego wynikają z takiej sytuacji niedogodności. Ważna jest więc nauka i takie coś jak szkolenie prawo pracy, szkolenia dla nauczycieli (szkolenia SOYER).