Kierunki, które opłaca się studiować

Obecny rynek pracy tak szybko ulega zmianom, że te profesje, na które jeszcze parę lat temu był popyt, dziś nie spotykają się z zainteresowaniem. Jedne odchodzą w zapomnienie, inne przeżywają dynamiczny rozwój, pojawiają się nowe. Które więc zawody charakteryzuje obecnie największe zapotrzebowanie? Jaką wybrać szkołę aby rysowały się przed nami interesujące perspektywy zawodowe? W którym kierunku się przekwalifikować?

turystyka

Autor: Republic of Korea
Źródło: http://www.flickr.com

Takie dylematy mają osoby poszukujące pracy, mające zamiar zmienić swoje kwalifikacje czy też młodzież zamierzającą zdobywać wiedzę. Podać tu należy dwa kierunki, które warte są zainteresowania: turystyka i rekreacja oraz informatyka studia. W porównaniu innymi kierunkami, w rodzaju prawa czy informatyki, studiowanie na turystyce i rekreacji wydaje się być lekkie i przyjemne. Dodatkowo atrakcyjne, bo wiążące się z aktywnym wypoczynkiem. Niewielu kandydatów myśli wówczas wtedy o takich przedmiotach jak fizjologia człowieka, ekonomia czy historia architektury i sztuki, które trzeba w trakcie tych studiów zaliczyć.

Czy szukasz świeżych danych na prezentowany wątek? Jeżeli tak, to przenieś się do źródła (https://www.traple.pl/obszary-prawa/prawo-pracy/), na którym znajdziesz atrakcyjne komunikaty, które zachowasz w pamięci na długo.

Nie wszyscy też mają świadomość, iż absolwent tego kierunku włada biegle co najmniej jednym, nie licząc angielskiego, językiem obcym. Absolwent kierunku turystyka i rekreacja (np.: ) posiada predyspozycje do podjęcia pracy np. w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych czy organizacjach społecznych.

informatyka

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Dalszą dziedziną jest informatyka, która ani na chwilę nie zatrzymuje się w miejscu. Ogólnodostępny obecnie środek masowego przekazu wprowadza nowoczesne technologie z miesiąca na miesiąc, a nawet, z tygodnia na tydzień. Profesje mające związek z internetem i technologiami informatycznymi są to prężnie dziedziny, bez których trudno zobrazować sobie funkcjonowanie większości firm. W obszarze tym kształtują się nowe zawody i specjalności. Warto zaznaczyć, że comiesięczne zarobki pracowników IT są nadal jednymi z najwyższych na rynku pracy.