Wymagania wobec tłumaczy – ciągle wysokie

Tłumacz przysięgły to zawód, który może wykonywać osoba, która cieszy się powszechnym zaufaniem. Poza tym, by zostać specjalistą z tejże dziedziny tłumacz przysięgły musi posiadać stosowne uprawnienia. Trudnić się tym szczególnym zajęciem w Polsce ma prawo ten, kto posiada obywatelstwo polskie bądź też jest obywatelem państwa wchodzącego w związek Unii Europejskiej bądź kraju, który jest zrzeszony w porozumieniu dotyczącym Wolnego Handlu (European Free Trade Association).

Słowniki języków obcych

Źródło: http://www.sxc.hu
Konieczne jest perfekcyjne posługiwanie się językiem polskim a także posiadanie stuprocentowej zdolności do wszelkich czynności prawnych. Oprócz tego polskie prawo określa jeszcze wiele innych wymagań. Tłumacz rosyjskiego (lub też innego języka) nie może być karany za żadne przekroczenie, które zostało przez niego popełnione umyślnie. Tłumaczem nie może być osoba, która została skazana wyrokiem za przestępstwa skarbowe bądź popełni nierozmyślnie przestępstwo związane z przekroczeniem bezpieczeństwa obrotów gospodarczych . Aby zostać profesjonalnym tłumaczem przysięgłym wymagane jest posiadanie studiów wyższych magisterskich na kierunku filologicznym. Możemy też skończyć inny profil studiów i pójść na studnia wyższe podyplomowe, z zakresu tłumaczenia z konkretnego języka obcego.

Wiedza merytoryczna każdego kandydata na tłumacza musi być sprawdzona. Wymagane jest zatem przejście specjalnego egzaminu z tłumaczenia z języka polskiego na dowolny język. Egzamin składa się z 2 części. W pierwszej przekłada się z języka polskiego na język obcy, w drugiej natomiast z języka obcego, treść należy przetłumaczyć na język rodzimy. Posiadanie wyższego wykształcenia jest warunkiem konieczny, ażeby zostać dopuszczonym do zdawania egzaminu.

Nadawaniem tytułu tłumacza para się ministerstwo sprawiedliwości. Ono również organizuje wszystkie egzaminy i stąd też do niego należy składać wszelkie zgłoszenia. Podejście do egzaminu jest płatne.

Gdy stwierdzisz, że ten tekst jest fascynujący, kliknij na odsyłacz do strony, który zawiera fascynujące informacje na omawiany wątek – będą one na pewno interesujące.

Ministerstwo Sprawiedliwości pobiera za jego przeprowadzenie osiemset PLN od osoby. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej (usługa na najwyższym poziomie). Obie te części nie następują tuż po sobie, a terminy wyznaczane są przez przewodniczącego komisji. Zanim zostaniemy pełnoprawnymi tłumaczami, musimy przebyć niezmiernie długą a także zawiłą drogę, jednakże zawód tłumacz przysięgły jest tak frapujący jak również zaszczytny, iż z pewnością warto ją przejść.