Jakie wykształcenie powinien zdobyć profesjonalny opiekun osób starszych?

Profesja opiekuna osób starszych w rzeczywistości jest niezwykle angażująca i odpowiedzialna. Osoba opiekująca się osobami w starszym wieku ma na celu dbać nie tylko o stan ich zdrowia, lecz także wspomagać ich w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny. Sporo zależy rzecz jasna od stanu zdrowia czy możliwości osób starszych, a także miejsca zatrudnienia.

Opiekun osób starszych po kursie przede wszystkim pomaga podopiecznemu utrzymać higienę osobistą,

szkoła

Autor: HWUPetroleum
Źródło: http://www.flickr.com

przyjmować codzienne posiłki czy podawać leki. W sytuacji ludzi chorych czy niepełnosprawnych wielokrotnie konieczne jest również wykonywanie zastrzyków, zmiana opatrunków czy regularna rehabilitacja. Bardzo istotne jest również, żeby opiekun monitorował stan zdrowia podopiecznego. Do jego zadań należy zwłaszcza regularna kontrola stanu zdrowia seniora.

Obowiązkiem opiekuna jest bardzo często również pomoc w zachowaniu porządku w mieszkaniu oraz w wykonywaniu typowych zajęć domowych, takich jak chociażby gotowanie czy robienie zakupów. Może również zajmować się on załatwianiem różnorakich spraw poza domem, np. realizowaniem recept czy regulowaniem rachunków. Niejednokrotnie opiekun planuje również czas wolny osobie starszej. Bardzo ważne jest, żeby opiekun po prostu starał się umożliwić starszej osobie rozwój psychofizyczny i wspierał ją w codziennym życiu.

W profesji opiekuna najważniejsza jest jednak przede wszystkim empatia i odpowiednie podejście do podopiecznego. Nie mniej jednak, trzeba zabiegać także o

szkoła

Autor: Kaplan International
Źródło: http://www.flickr.com

właściwe wykształcenie. Jeśli pragniesz zostać profesjonalnym opiekunem osób starszych, masz szansę wybrać szkoły policealne, jakie gwarantują naukę w tym kierunku. Dzięki właściwej szkole policealnej lub też szkoleniom zawodowym masz możliwość zdobyć konieczną wiedzę dotyczącą podstawowej opieki medycznej, jak również pierwszej pomocy przedmedycznej.

Osoby chcące pracować w zawodzie opiekuna osób starszych mogą zyskać zatrudnienie w bardzo wielu placówkach. W głównej mierze są to domy opieki społecznej, placówki opieki paliatywnej, domy samopomocy itp. Mogą być również wynajmowane do pomocy w mieszkaniach osób potrzebujących. Niezwykle wielu opiekunów medycznych poszukuje przy tym swojej pracy nie tylko w kraju, lecz także poza granicami.