Rola szkoły dialogu kultur

Podstawową ideą przyświecającą funkcjonowaniu szkoły żydowskiej jest propagowanie pośród dzieci oraz młodzieży tolerancji i szacunku względem innych kultur i innych wyznań. Działalność taka jest niezwykle istotna i bardzo potrzebna, w szczególności w naszym społeczeństwie, gdzie wciąż rosną nastroje wrogości do wszystkiego co inne a ma to najczęściej miejsce w środowiskach mało wykształconych, ludzi, którymi bez problemu można manipulować.

Działalność takich placówek często związana jest z szerszą działalnością całego stowarzyszenia na rzecz równości kulturowej. W szkołach żydowskich mamy również możliwość kształcić dzieci na zajęciach dodatkowych, poza szerzeniem tolerancji oferta tych placówek zapewnia dodatkowo wiele atrakcji. Szkoły tego rodzaju realizują podstawę programową ustaloną przed Ministerstwo Edukacji, jednak często rżwnież wzbogacają program właśnie o dodatkowe przedmioty.

dziecko w szkole

Autor: Luis Vidal
Źródło: http://www.flickr.com

Oprócz tego, często zdarza się, że realizacja całego programu nauczania jest prowadzona autorską metodą, którą opracowuje każdy nauczyciel. Szkoła żydowska kształci w uczniach większy szacunek dla wszystkich symboli religijnych. Stara się wychowywać dzieci w duchu równości. Najważniejsza jest współpraca między uczniami i nauczycielami, od samego początku wspólne inicjatywy stają się sposobem na osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Niezwykle ważne jest, aby wszyscy, którzy uczęszczają do tego typu szkoły poznawały historię żydowską oraz znały żydowską kulturę. Jest duża ilość propagujących i żydowską kulturę organizacji, które dbają o edukację o otwierają tego typu placówki. Poza podstawowymi zajęciami szkolnymi dzieci mają dostęp do dodatkowych zajęć pozaszkolnych, które umożliwiają im rozwijanie swoich zainteresowań. Źródło:

Ponadto dzieci mają możliwość uczenia się języka hebrajskiego. Zajęcia prowadzone są często w niewielkich klasach, aby umożliwić dzieciom bezstresową i skuteczną edukację. Często oferta takich szkół wzbogacona jest również o zajęcia z filozofii, często w wersji dla najmłodszych, co z kolei uczy młodzież krytycznego myślenia. Kolejnym atutem chodzenia do takiej szkoły jest niewielka ilość uczniów oraz spotkania z psychologiem oraz pedagogiem, które zwykle odbywają się osobiście z każdym uczniem raz w miesiącu lub nawet raz w tygodniu.