Opiekunowie z minimum jednym dzieckiem, mogą liczyć na zyskowe uprawnienia stosowane przez państwo

Długofalowym zamierzeniem polityki państwa jest polepszenie sytuacji demograficznej Polski. W obecnej sytuacji fazy spadku liczby urodzeń, taktyka rządzących tworzy różnego rodzaju zmiany systemowe nakłaniające rodziców do posiadania dzieci. Rok rocznie, wsparcie przyznawane z budżetu państwa dla rodzin z dziećmi, jest systematycznie rozszerzane.

podatki z poprzednich lat

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com
W 2012 roku ojcowie otrzymali podarunek w postaci zwiększenia dni urlopu ojcowskiego, z z 7 do 14 dni.

Nie ociągaj się – jeżeli masz ochotę uzyskać ekstra wiadomości na ten temat, pamiętaj o tym, że bezpłatne wejście na nasz link doprawdy nic nie będzie Cię kosztowało.

Kolejny rok przyniósł dość poważne zmiany prawne: jednorazowa zapomoga wypłacana przy urodzeniu dziecka, tzw. zmiana systemowa pn. „becikowe”.

podatek

Autor: Wilson Hui
Źródło: http://www.flickr.com

Zwiększenie ulgi na trzecie i kolejne dzieci – . Zwiększenie dni urlopu macierzyńskiego do 12 miesięcy. Obecny rok to okres innowacyjnych zmian. Najbardziej rewelacyjną zmianą było wprowadzenie Karty Dużej Rodziny. Poza tym znów wzrosła ulga na trzecie i kolejne dzieci oraz wprowadzono akt prawny stanowiący o tym, iż niewydatkowana ulga nie przepada. Czynnik finansowy ma więc wpływać na chęć zwiększenia liczby dzieci w rodzinie. Najnowsze normy prawne pomagają też redukować szarą strefę i propagować legalne zatrudnienie, ponieważ osoby pracujące bez jakiejkolwiek umowy, nie dostają ulgi podatkowej i nie mają dostępu do ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowo bonifikata na dzieci, będzie najbardziej zyskowna dla matek, ojców którzy otrzymują niskie zarobki. Obecnie, aby rodzic samotnie wychowujący np. dwójkę dzieci uzyskał pełną ulgę fiskalną, musi uzyskać roczny dochód w wysokości 15 445 zł.

Natomiast w sytuacji dwojga rodziców, jest to kwota 18 534 zł. Kolejnym zyskiem, ma być szybsze otrzymanie zwrotu podatku, dla tzw.

Jeżeli niniejszy tekst okazał się dla Ciebie godny zainteresowania, to przeczytaj także ten udostępniony poniżej tutaj wpis – on również będzie warty uwagi.

dużych rodzin. Bardzo wygodny w zastosowaniu program wspierający wypełnianie rocznych deklaracji podatkowych PIT 2014, ułatwi błyskawiczne otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku. Osoby korzystające z ulgi, będą czekać tylko do 30 dni, od chwili złożenia pit za 2014, a nie 3 miesiące, jak wynika z obecnie obowiązujących przepisów.