Szkolenia pielęgniarskie – kilka słów o specjalizacji z pielęgniarstwa operacyjnego

W profesji pielęgniarki na pewno ważną rolę odgrywają szkolenia, dzięki którym pielęgniarka może być na bieżąco z nowymi metodami leczenia i przepisami w tej kwestii.

Pielęgniarki mają szansę także skorzystania ze szkolenia specjalistycznego, a konkretnie ukończenia specjalizacji z pielęgniarstwa operacyjnego, która daje większe możliwości rozwoju zawodowego.
Szkolenia dla pielęgniarek (specjalizacja “Pielęgniarstwo operacyjne”) polegają na przygotowaniu pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych zawodowych kwalifikacji, w tym też do pełnienia roli lidera zespołu oraz wdrażania do praktyki pielęgniarskiej, uczestnictwa w projektowaniu oraz prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Ta solidna oferta (https://ursynow.centrumdemed.pl/demed-ursynow/stomatolog/), którą przygotowaliśmy dla sympatyków omawianej problematyki, posiada podobne informacje na to intrygujące zagadnienie – zobacz tu.

W celu dopuszczenia do udziału w owym szkoleniu, pielęgniarz/pielęgniarka musi wykazać się udokumentowanym 2-letnim stażem pracy w zawodzie.

Absorbujący tekst? Jeżeli takie jest Twoje zdanie, to zobacz również na pokrewne wątki mające zbliżone zagadnienia – one całkowicie Cię pochłoną.

Okres realizacji szkolenia to od 18 do 24 miesięcy.

Urządzenia

Autor: Neil Turner
Źródło: http://www.flickr.com
Opisywana specjalizacja polecana strona uprawnia pielęgniarkę/pielęgniarza między innymi do następujących zadań: przygotowanie sali operacyjnej, sprzętu medycznego itd.

, zabezpieczenie oraz przekazanie materiału biologicznego do analiz, wybór środków dezynfekcyjnych, pakowanie sprzętu medycznego w zależności od stosowanej metody sterylizacji, nadzorowanie pracy personelu bloku operacyjnego w kwestii realizacji procedur higienicznych, kontrola nad zgodnością narzędzi i materiału dodatkowego przed oraz po zamknięciu ciała, wdrażanie naukowej wiedzy do praktyki pielęgniarki operacyjnej.